Praktijktest: stikstofuitstoot verminderen door middel van mestverrijking

Nederland heeft een stikstofprobleem: er slaat teveel stikstof neer in natuurgebieden. Dat heeft een negatief effect op onze natuur, gezondheid en voedselproductie. De landbouw sector is voor bijna de helft verantwoordelijk voor de totale stikstofuitstoot in Nederland. Magnesiumzout biedt een oplossing om de uitstoot van de landbouw te verlagen. Dat biedt kansen om de landbouw…

Lees meer

Magisch magnesium

BOERDERIJ 107 — no. 42 (12 juli 2022)Door Rochus Kingmans Het klinkt te mooi om waar te zijn: je gooit magnesiumchloride in de mestput en de ammoniakemissie daalt fors. Toch zijn boeren lyrisch en zijn LNV, provinciale bestuurders en de wetenschap hoopvol gestemd. Terwijl alles en iedereen over elkaar heen buitelt over de gebiedsgerichte stikstofdoelstellingenen…

Lees meer

De magie van magnesium in de mest

Zout stopt stank en remt uitstoot stikstof Auteur: Jon van Schilt Niks magie, dit is puur scheikunde’ haast de nuchter Huisman zich te zeggen. ‘Wat ik doe is eigenlijk heel simpel. Ik mix zout, in dit geval magnesiumzout van Nedmag in Veendam door de mest. Daardoor stopt het fermentatieproces. En als het niet rot, ontstaan…

Lees meer

‘Eeuwig zonde als dit product geen eerlijke kans krijgt’

Zout stopt stank en remt uitstoot stikstof Auteur: Jon van Schilt Om te meten welk effect met magnesiumchloride verrijkte mest heeft op de uitstoot van stikstof, draait momenteel een groot onderzoek van de WUR (Wageningen Universiteit & Research) op de Dairy Campus in Leeuwarden. In twee gelijke stallen wordt proefgedraaid met en zonder magnesiumchloride. Met…

Lees meer