In 2023 kregen duizenden melkveehouders in Drenthe, Friesland en Groningen de kans om de stikstofuitstoot van hun bedrijf te verlagen met behulp van een speciale subsidie. De Investeringsregeling Reductie Stikstofemissie Noord-Nederland (IRSNN) stimuleerde de toepassing van bewezen effectieve en meetbare managementmaatregelen, met een opvallend succes: al 20% van de melkveehouders in de regio nam deel. Het totale budget van €55 miljoen werd dan ook efficiënt ingezet. Gezien het grote enthousiasme wordt er nu hard gewerkt aan een nieuwe aanvraagronde, die binnenkort van start gaat. Dit biedt melkveehouders in Noord-Nederland opnieuw de kans om te investeren in een duurzame toekomst voor hun bedrijf en de omgeving.

Waar kan ik subsidie voor aanvragen?

Bepaalde investeringen voor het terugdringen van stikstofemissie kunnen rekenen op subsidie. Daarnaast is het advies door externen in sommige gevallen ook subsidiabel.

Subsidie voor niet-productieve investeringen

De volgende investeringen komen in aanmerking voor subsidie:

 • Mestrobots, met of zonder watersproeier. Voorwaarde is dat het vloeroppervlak minimaal 6 keer per dag gereinigd kan worden.
 • Installaties en spoelleidingen voor het schoonsproeien van loopvloeren met water. Voorwaarde is meerdere malen daags sproeien met in totaal minimaal 10 liter water per m² bevuild oppervlak per dag.
 • Registratiesystemen die de activiteit en/of het watergebruik van sproei-installaties of mestrobots bijhouden.
 • Installaties, spoelleidingen en additieven voor het sproeien van (verdund) magnesiumchloride op traditionele roostervloeren. Voorwaarde is overdag ieder uur (12 x) sproeien met magnesiumchloride (32%), aangelengd met water in een verhouding 1:8, in overeenstemming met de condities en instellingen die vast zijn gesteld op basis van het meest recente onderzoek.
 • Aanleg of uitbreiding van opslag- en opvangcapaciteit voor regenwater en van capaciteit voor mestopslag alleen in combinatie met een van de bovenstaande maatregelen.

De subsidie bedraagt 80% met een maximum van € 60.000 per bedrijf.

Subsidie voor advies

In aanmerking voor subsidie komt advies voor:

 • Advies omtrent mogelijkheden voor het verhogen van het aantal uren weidegang van de veestapel
 • Advies omtrent mogelijkheden voor het verlagen van het ruw eiwitgehalte in het rantsoen van de veestapel, inclusief advies op het gebied van graslandmanagement met als doel een lager eiwitgehalte in het gras te realiseren. De streefwaarde is 150 g/kg DS
 • Advies met betrekking tot de voor het betreffende bedrijf meest geschikte maatregelen om de ammoniakuitstoot te verlagen.

De subsidie bedraagt 100% van de advieskosten met een maximum van € 1.500 per advies en € 3.000 per bedrijf.

Wat zijn de belangrijkste voorwaarden?

Alle 4.000 melkveehouders in Drenthe, Friesland en Groningen kunnen subsidie aanvragen.

De verwachting is dat de stikstofuitstoot met 20% teruggebracht kan worden door deze managementmaatregelen. Op de bedrijven worden ook de resultaten van de maatregelen gemeten, om te zien wat een maatregel doet en welke verbeteringen eventueel nodig zijn.

Subsidie aanvragen?

Ben je benieuwd naar de subsidiemogelijkheden voor jouw bedrijf?

 • Neem dan contact op met Andries Huisman via 06 55 30 30 59‬ 
 • Bezoek de website van uitvoeringsorgaan SNN
 • Maak gebruik van ons contactformulier:

Contactformulier

Ja, ik ben geïnteresseerd in de toepassing van FarMin-G (Magnesiumchloride) op mijn bedrijf;
houd mij op de hoogte van de mogelijkheden en ontwikkelingen: