Uitnodiging

Dairy Campus Leeuwarden: 6 oktober 2023

Noord-Nederlandse melkveehouders zetten zich massaal in om middels praktische managementmaatregelen om hun stikstofemissie te reduceren. De eerste tranche van de stimuleringsregeling “Investeringsregeling reductie Stikstof” die de overheid hiervoor open heeft gesteld was in een mum van tijd volledig uitgeput, waardoor een tweede tranche vrijwel meteen aansluitend is vrijgegeven. We kunnen dus constateren dat Noord-Nederland vol inzet op de management skills van de moderne melkveehouder, oftewel: het boerenverstand.

We merken dat er door de melkveehouders vooral ingezet wordt op maatregelen/skills waarmee men vertrouwd is. Er is dus behoefte om de verschillende maatregelen nader toe te lichten, waarbij er ook aandacht zal zijn voor de impact van elke individuele maatregel en het effect op het combineren van maatregelen. Er zijn voldoende middelen om in komende tranches nog meer melkveehouders te stimuleren om meer in te zetten op het volledige pallet van laaghangend fruit. 

Deze bijeenkomst is speciaal bedoeld voor melkveehouders en erf-betreders om hen te informeren over de managementmaatregelen die geselecteerd zijn als “laaghangend fruit”. We vertellen hoe ze toegepast kunnen worden en bovenal wat het oplevert. Speciale aandacht gaat uit naar een net ontwikkelde managementtool: ERAMM (Emissie Reductie van Ammoniak in Mest middels Magnesiumchloride), inclusief een live demonstratie van deze tool in één van de stallen op de Dairy Campus.

We zullen u een interessant programma voorschotelen. Een programma dat niet alleen ruimte biedt aan ondersteunende organisaties (overheden, kennisinstellingen, bedrijven, en belangenorganisaties) maar ook ruimte biedt voor ervaringen uit de praktijk van de melkveehouder.

Locatie & tijd

Dairy Campus, Boksemerdyk 11, Leeuwarden
Vrijdag 6 oktober 2023 van 13.00 – 17.00 uur

12:30inloop
13:00Deel I : met aandacht voor landelijke problematiek, provinciale aanpak en toekomst perspectief.
14:30Pauze
15:00Deel 2: met aandacht voor de management maatregelen die de meeste impact realiseren bij het reduceren van stikstof emissie; de impact op bodemvitaliteit;   
16:00Panel discussie: met ruimte voor interactie met het publiek Met aansluitend een netwerkborrel en optionele rondleiding in de stallen
17:30Einde

Het programma wordt ingevuld met medewerking o.a. van gedeputeerden Groningen, Friesland en Drenthe; Ministerie LNV, LTO-Noord, WUR, NedMag en NOM.


Aanmelden

Hier leest u ook de meest actuele versie van het programma en de bevestigde sprekers.

We verwachten een grote opkomst voor deze bijeenkomst. We hanteren daarom een maximaal aantal deelnemers. Na aanmelding ontvangt u geruime tijd voor de bijeenkomst een definitieve bevestiging of u bij de bijeenkomst aanwezig kunt zijn. Dit betreft het uitgestelde symposium dat oorspronkelijk in februari gehouden zou worden. Mocht u zich daarvoor destijds hebben aangemeld krijgt u voorrang in het aanmeldproces.

Wij zien u graag op 6 oktober aanstaande op de Dairy Campus in Leeuwarden.

Met vriendelijke groet,

Mede namens Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Provincie Drenthe, Provincie Friesland en Provincie Groningen, LTO-Noord, Dairy Campus Nedmag en Farmin.

Alex Berhitu
NV NOM