Reductie van ammoniakemissie beheerst het leven van veel boeren. Maatschappelijk en politiek wordt veel druk op de agrarische sector uitgeoefend. Een reductie van de veestapel lijkt onvermijdelijk, mits we er niet in slagen de uitstoot van ammoniak te verminderen. Met FarMin-G biedt FarMin een praktische en betaalbare oplossing, waarmee reducties tot 50 procent haalbaar zijn.

Door het verrijken van de mest met magnesium chloride wordt niet alleen de ammoniakemissie gereduceerd, maar behaalt de agrariër tevens betere gewasopbrengsten. Dankzij de verrijkte mest is bovendien minder kunstmest benodigd. Dat zijn meerdere vliegen in één klap!

Andries Huisman en NedMag zijn de initiatiefnemers achter FarMin. Andries heeft een boerenhart. Samen met boeren bouwt hij aan een vitale en bestendige toekomst voor de agrarische sector in Nederland.

Naast FarMin-G (magnesium chloride) levert FarMin ook FarMin-B (gerijpte kleislib), waarmee de bodemvruchtbaarheid wordt verbeterd.

Andries: ‘Met FarMin-G en FarMin-B krijgen boeren meer ruimte om te werken, te ondernemen, te leven!’

Maak kennis met Andries tijdens RMV Hardenberg (24 t/m 26 oktober 2023), stand 729!