Magnesium chloride

 • Natuurlijk mineralenmengsel
 • Verrijking van mest, betere beschikbaarheid fosfaat
 • Ammoniakreductie
 • Betere verteerbaarheid gewassen
 • Hogere opbrengst met minder kunstmest
 • Met uniek doseringssysteem
 • Beter stalklimaat voor dier en boer

Gerijpte kleislib

 • Bevordert de bodemvruchtbaarheid
 • Stimuleert een actiever bodemleven
 • Een goede vochtbalans
 • Betere binding van voedingselementen
 • Nutriënten spoelen niet weg
 • Minder kunstmest strooien
 • Natuurzuivere grondstof

Nieuws

Bezoek FarMin op stand 729 tijdens RMV Hardenberg!

Reductie van ammoniakemissie beheerst het leven van veel boeren. Maatschappelijk en politiek wordt veel druk op ...

Wat betekent met Mg verrijkte mest voor de bodem(kwaliteit)?

Toevoegen MgCl2 verhoogt bodemoverschot met 60 tot 120 kg MgO per ha Toevoegen MgCl2 heeft geen effect op ...

Stikstofuitstoot nam 10 procent af bij noordelijke boer: hoop gevestigd op water en zout

Bijna duizend boeren in Noord-Nederland maakten dit jaar gebruik van een subsidie om hun stikstofuitstoot terug ...

Geur

FarMin-G vermindert de mestgeur binnen 48 uur na toediening

Gezondheid

FarMin-G heeft een stimulerende, natuurlijke invloed op de kringloop

Groei

FarMin-G bindt waardevolle stoffen zoals ammoniak die anders in het milieu verdwijnen

Grondstof

FarMin-G is een natuurzuivere grondstof

voor Gezonde Groei

Basis

FarMin-B is natuurlijk gerijpte kleislib, dichtbij en ruim voorhanden

Bio

FarMin-B stimuleert een actiever bodemleven

Binding

FarMin-B bindt voedingselementen voor meer groei van gewassen

Bodem

FarMin-B is een natuurzuivere grondstof voor een goede vochtbalans en voorkomt uitspoeling van nutriënten

voor een Gezonde Bodem

Farmin-G

Farmin-B