Door toevoeging van FarMin-G aan drijfmest ontstaat o.a. magnesium ammonium fosfaat (struviet)

 • Magnesium + ammonium + fosfaat geeft struviet
 • Mg + NH4 + PO4 -> MgNH4PO4.6H2O
 • Fermentatie van de mest wordt geremd, daardoor minder uitstoot, minder schuimvorming, rijkere mest
 • Struviet is een natuurlijke meststof en hecht zich goed aan gronddeeltjes (minder uitspoeling)

De invloed op de vorming van bladgroen (chlorofyl)

 • Magnesium is het kernmolecuul van Chlorofyl (type a > C22 H72 O5 N4 Mg)
 • FarMin-G stimuleert de vorming van bladgroen. Daardoor groenere en steviger bladeren en een betere opname van lichtenergie.
 • Een weerbare, vitale plant met meer groeipotentie

De invloed van chloride

Chloride heeft positieve invloed op:

 • Uitwisseling van gassen
 • Fotosynthese
 • Weerbaarheid tegen ziekten (voorkomt ophoping van vrije aminozuren)
 • Intracellulair vochttransport binnen de plant

Struviet

Struviet is een natuurlijke meststof met voornaamste samenstellende delen stikstof, fosfaten en magnesium, kan gebruikt worden als de GRONDSTOF VAN KUNSTMEST. Zonder gebruik te maken van gas!