Door toevoeging van FarMin-G aan drijfmest ontstaat o.a. magnesium ammonium fosfaat (struviet)

 • Magnesium + ammonium + fosfaat geeft struviet
 • Mg + NH4 + PO4 -> MgNH4PO4.6H2O
 • Fermentatie van de mest wordt geremd, daardoor minder uitstoot, minder schuimvorming, rijkere mest
 • Struviet is een natuurlijke meststof en hecht zich goed aan gronddeeltjes (minder uitspoeling)

De invloed op de vorming van bladgroen (chlorofyl)

 • Magnesium is het kernmolecuul van Chlorofyl (type a > C22 H72 O5 N4 Mg)
 • FarMin-G stimuleert de vorming van bladgroen. Daardoor groenere en steviger bladeren en een betere opname van lichtenergie.
 • Een weerbare, vitale plant met meer groeipotentie

Ontdek het geheim van FarMin

Benut de G-krachten van uw bedrijf met Groene mest!

 • Koeien leven comfortabel in ligboxenstallen.
 • Ze worden gevoerd, blijven droog en warm en worden gemolken.
 • FarMin-G, magnesium choloride, zet mest om in een nuttig landbouwproduct.
 • Struviet is een langzame afgevende (“slow-release”) meststof die het gras gedurende de gehele levenscyclus voedingsstoffen geeft.
 • De grond profiteert en daarmee ook de boer en de samenleving!
 • Het vermindert de uitstoot van schadelijke gassen in de stal en afvalstoffen die vrijkomen op het land, vermindert het gebruik van kunstmest op het land, verbetert de bodem de gewas opbrengst, verhoogt melkproductie en genereert een aantrekkelijk financieel rendement voor boeren.
 • Ons eerste product maakt het mogelijk om vee-afval eenvoudig, effectief geautomatiseerd om te zetten in Struviet.
 • Gebruiksvriendelijk, geautomatiseerd, beveiligd en geborgd, gemaakt in Nederland, voor Nederlandse en Europese boeren.

De invloed van chloride

Chloride heeft positieve invloed op:

 • Uitwisseling van gassen
 • Fotosynthese
 • Weerbaarheid tegen ziekten (voorkomt ophoping van vrije aminozuren)
 • Intracellulair vochttransport binnen de plant

Struviet

Struviet is een natuurlijke meststof met voornaamste samenstellende delen stikstof, fosfaten en magnesium, kan gebruikt worden als de GRONDSTOF VAN KUNSTMEST. Zonder gebruik te maken van gas!