Smart, Sustainable, Vital

Koeien staan veel in stallen…

Ze worden gevoerd, blijven droog en warm en worden gemolken.

We zetten hun “afval” om in een nuttig landbouwproduct…

Struviet is een langzame afgevende (“slow-release”) meststof die het gras gedurende de gehele levenscyclus voedingsstoffen geeft.

De grond profiteert alsmede ook de boer en de samenleving…

Het vermindert de uitstoot van schadelijke gassen in de stal en afvalstoffen die vrijkomen op het land, vermindert het gebruik van kunstmest op het land, verbetert de bodem de gewas opbrengst, verhoogt melkproductie en genereert een aantrekkelijk financieel rendement voor boeren.

Ons eerste product maakt het mogelijk om vee-afval eenvoudig, effectief geautomatiseerd om te zetten in Struviet

Gebruiksvriendelijk, geautomatiseerd, beveiligd en geborgd, gemaakt in Nederland, voor Nederlandse en Europese boeren.

Struviet samenvatting:

  • de vorming is een bekend volwaardige scheidkundige technologie
  • wordt in de mest vrij snel gevormd en vormt een kristal
  • is daardoor een langzaam werkende meststof (fosfaat komt weer langzaam beschikbaar)
  • die niet uitspoelt ( negatief geladen )
  • heeft voor de plant een hogere kwaliteit dan fosfaat rots
  • wordt in struviet gebonden als ammonium
  • het bevordert de nitrificatie van de bodem