Smart, Sustainable, Vital

Koeien staan veel in stallen…

Ze worden gevoerd, blijven droog en warm en worden gemolken.

We zetten hun “afval” om in een nuttig landbouwproduct…

Struviet is een langzame afgevende (“slow-release”) meststof die het gras gedurende de gehele levenscyclus voedingsstoffen geeft.

De grond profiteert alsmede ook de boer en de samenleving…

Het vermindert de uitstoot van schadelijke gassen in de stal en afvalstoffen die vrijkomen op het land, vermindert het gebruik van kunstmest op het land, verbetert de bodem de gewas opbrengst, verhoogt melkproductie en genereert een aantrekkelijk financieel rendement voor boeren.

Ons eerste product maakt het mogelijk om vee-afval eenvoudig, effectief geautomatiseerd om te zetten in Struviet

Gebruiksvriendelijk, geautomatiseerd, beveiligd en geborgd, gemaakt in Nederland, voor Nederlandse en Europese boeren.


Wat is StruVital?

Struvital is een geautomatiseerd systeem dat dagelijks meerdere keren een geoptimaliseerde hoeveelheid vloeistof (mengsel van MgCl en water) over de roostervloeren in de stal doseert. Wanneer, hoeveel, hoe vaak en in welke verdunningsverhouding er gedoseerd wordt bepaald door een computer die allerlei omgevingsaspecten meeneemt in de beslissing waarbij de dagelijkse amoniak emissie uitstoot zo laag mogelijk is.

Doseren

Het doseersysteem is geschikt voor elke type stalvloer en werkt prima samen met een mestschuif en mestrobot.

Installatie

Naast een basis systeem (opslagtank en besturingskast) bestaat het doseersysteem uit een of meerdere secties die op in de stal gemonteerd worden. De specifieke installatie hangt af van de plattegrond (layout) en afmetingen van de vloeren in de stal.

Afmetingen

Hoe groter de stal hoe meer elementen (leidingen en verstuivers) er nodig zijn. Afhankelijk van de afmetingen van de stal en aantal vloeren zullen een of meerdere secties nodig zijn.


Kosten

Om de exacte kosten van het Struvital systeem te kunnen bepalen is een plattegrond (schema) van de stal nodig en ook de hoeveel koeien in de stal. Deze gevens kunt u in het formulier invullen en naar ons verzenden dan krijgt u een op maat gemaakte offerte.

Beveiligd en Geborgd

Het systeem is beveiligd en geborgd, de data wordt opgeslagen in de cloud en is eenvoudig toegankelijk via een web app.

Bijvullen van MgCl

De hoeveelheid MgCl vloeistof die jaarlijks nodig is, is afhankelijk van het aantal koeien en het te doseren vloeroppervlak. Indien de voorraad MgCl leeg begint te raken wordt automatisch een reminder gestuurd om vloeistof bij te bestellen zodat die in de MgCl tank bijgevuld kan worden.


Struviet samenvatting:

  • de vorming is een bekend volwaardige scheidkundige technologie
  • wordt in de mest vrij snel gevormd en vormt een kristal
  • is daardoor een langzaam werkende meststof (fosfaat komt weer langzaam beschikbaar)
  • die niet uitspoelt ( negatief geladen )
  • heeft voor de plant een hogere kwaliteit dan fosfaat rots
  • wordt in struviet gebonden als ammonium
  • het bevordert de nitrificatie van de bodem