Vanuit de provincies Drenthe, Friesland en Groningen starten projecten om innovaties die de stikstofcrisis kunnen aanpakken verder te onderzoeken Eén daarvan is het toevoegen van magnesiumzout aan mest om stikstof in de mest te binden. De stikstof komt daardoor in mindere mate vrij in de lucht. Op de Dairy Campus wordt op dit moment in de praktijk getest.