FarMin maakt boeren bewust van de effecten van de externe veranderingen op de bedrijfsvoering, zodat ze hierop beter en sneller inspelen. Optimalisatie van kringloop DIER -> MEST -> GEWAS -> DIER vormt hierbij de leidraad.

Met FarMin-G voor de vermindering van stikstofemissie en verbetering van mest en FarMin-B kleimineralen voor verbeteren van de bodemvruchtbaarheid is FarMin ondertussen een graag geziene gast op menig agrarisch bedrijf. Wij streven samen met agrarische ondernemers naar een optimale bedrijfsvoering.

Daarom blijft FarMin innoveren! In het eerste kwartaal van 2024 introduceren we maar liefst twee nieuwe producten. Dus houd onze website en Social Media kanalen in de gaten!

Graag tot volgend jaar!