Zout stopt stank en remt uitstoot stikstof

Auteur: Jon van Schilt

Om te meten welk effect met magnesiumchloride verrijkte mest heeft op de uitstoot van stikstof, draait momenteel een groot onderzoek van de WUR (Wageningen Universiteit & Research) op de Dairy Campus in Leeuwarden. In twee gelijke stallen wordt proefgedraaid met en zonder magnesiumchloride. Met allerhande meetapparatuur worden de effecten in kaart gebracht. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw en Nedmag. De resultaten worden eind maart verwacht, zegt Hendrik Jan van Dooren, onderzoeker op het gebied van vee en emissie aan de WUR. ‘We meten dat er een reactie in de mest plaatsvindt wanneer er magnesiumchloride wordt toegevoegd. Het magnesium bindt ammonium en fosfaat tot de meststof struviet. Zodoende wordt een deel van de stikstof vastgelegd en kun dus niet vervliegen. In het verleden zijn er wel kleine onderzoeken geweest, maar met dit grote onderzoek willen we de effecten op de uitstoot op stalniveau vastleggen,’ legt Van Dooren uit.

Hans Vetketel, veehouder in Koekange én klant van het eerste uur van FarMin weet al jaren wat het middel betekent voor zijn bedrijfsvoering. ‘Ik heb het gras dat mijn koeien eten laten analyseren. Hoewel ik aanzienlijk minder kunstmest gebruik, bereik ik met mijn gras het optimum. Qua droge stof, energie en eiwitten krijgt mijn vee een topproduct voor de kiezen.’

Dat zijn mest minder geurt en minder stikstof uitstoot, is voor hem een welkom neveneffect, maar zegt hij: ‘Als de politiek de boeren weg wil hebben, worden de bedrijven toch gewoon uitgekocht. Zonde van de belastingcenten zou ik zeggen, want het gebruik van magnesiumchloride is een veel goedkopere oplossing voor het stikstofprobleem.’

Deze oplossing kost nog geen fractie van alle andere systemen die er zijn om de uitstoot van de veehouderij te verminderen. Het is simpel en heel doeltreffend.

Een veehouder en klant van Huisman uit Oost-Groningen, die vanwege eventuele nare reacties niet met naam en toenaam wil worden genoemd, zocht juist naar een betaalbare oplossing voor het stikstofprobleem. ‘We kunnen naar de maan, maar voor een simpel chemisch probleem is geen oplossing te vinden? Dus wel. Zo ben ik Andries Huisman tegengekomen. Een man naar mijn hart. Hij ziet een probleem en wil het eenvoudig en voordelig oplossen. Dat is gelukt.’


‘Deze oplossing kost nog geen fractie van alle andere systemen die er zijn om de uitstoot van de veehouderij te verminderen. Het is simpel en heel doeltreffend. Veel minder stank, een betere opbrengst, ook bij droog weer en minder gebruik van kunstmest. Hoe mooi wil je het hebben?’ De anonieme Groninger boer heeft wel zorgen: ‘Met het verminderen van de stikstofuitstoot zijn grote belangen gemoeid. Huisman heeft een goed en voordelig product. Als dit op grote schaal wordt toegepast, heeft de veehouderij geen stikstofprobleem meer. Ik hoop dan ook van harte dat die belangen de uitkomsten van het onderzoek niet beïnvloeden, want het zou eeuwig zonde zijn als dit product geen eerlijke kans krijgt.’

Bron: DAGBLAD van het NOORDEN (20 januari 2022)