• Toevoegen MgCl2 verhoogt bodemoverschot met 60 tot 120 kg MgO per ha
  • Toevoegen MgCl2 heeft geen effect op bodemleven en P-beschikbaarheid. 
  • Toevoegen MgCl2 leidt tot iets hogere N-beschikbaarheid

(bron NMI soil for life)